CSCAE – LA MEJOR VERSIÓN

A MELLOR VERSIÓN DO TEU EDIFICIO

Unha boa rehabilitación é o camiño para vivir nun edificio confortable no que te sintas a gusto.
Pero cada edificio é único. Por iso, o máis importante é contar cun profesional de confianza que realice, primeiro, un diagnóstico preciso das necesidades do inmoble e identifique todo o seu potencial de mellora cun proxecto integral de rehabilitación que se poida executar por fases. Así, optimizarás recursos e os beneficios de cada intervención serán duradeiros.
Unha vez realizado ese estudo previo, pódese actuar por fases. En primeiro lugar, o máis efectivo é reducir a necesidade de calefacción e refrixeración para ter o interior das casas a unha temperatura adecuada. Para iso, resulta clave empezar por illar a fachada, se é posible, por fóra, e mellorar as ventás. Desta forma, apórtase maior confort, diminuíndo o consumo enerxético.
Unha vez realizado o illamento, é o momento de mellorar a eficiencia das instalacións, modernizando os aparellos e o seu funcionamento e instalando enerxías renovables, como placas solares, aerotermia, etc.

RAZÓNS PARA REFORMAR

Tes moitos motivos para rehabilitar o teu edificio:

CUSTO DA ENERXÍA

A cota da calefacción é alta e a comunidade decidiu reducir as horas de funcionamento para poder aforrar.

PERDA DE CONFORT

Non hai forma de quentar/arrefriar as vivendas.

PROBLEMAS DE SAÚDE

Producidos pola mala ventilación, humidades e illamentos deficientes.

FALTA DE ACCESIBILIDADE

Non hai ascensor.
As escaleiras son estreitas.
Non hai acceso para as cadeiras de rodas.

DERRAMAS / GASTOS

Continuas derramas para arranxar o edificio.
Filtracións no tellado.
Fachada deteriorada.
Rochos con humidades.

ITE NON SUPERADAS

Hai que pasar a ITE e resolver problemas técnicos.
Hai gretas nas paredes.

SEGURIDADE

Zonas danadas, inseguras ou pouco iluminadas (portal, escaleiras e rochos).

MEDIO AMBIENTE

Alto consumo de enerxía e altas emisións de CO2 (aínda caldeira de gasóleo).
O edificio non é sostible nin eficiente.

VALOR DA PROPIEDADE

Instalacións antigas.
Dificultade para alugar as vivendas polo custo da calefacción ou falta de ascensor.
Falta de diñeiro para arranxar zonas comúns e instalacións.

BENEFICIOS

Estes son os principais beneficios de rehabilitar unha comunidade de veciños:

MELLOR SAÚDE

MAIOR NIVEL DE SOSTENIBILIDADE E AUTOSUFICIENCIA

RETORNO DA INVERSIÓN

MÁIS CONFORT

EFICIENCIA ENERXÉTICA

MAIOR VALOR DA PROPIEDADE

Os edificios son grandes máquinas de consumo e moi pouco eficientes
Mellorar o illamento ou cambiar as fontes de enerxía fósiles diminúe a emisión de CO2 e os gastos asociados

EXEMPLO PRÁCTICO

REFORMA UN EDIFICIO DE VIVENDAS:
CUSTOS E AXUDAS CONSEGUIDAS

Nun edificio de 10 vivendas de 1972 existen pisos en propiedade e outros, en aluguer. Hai 2 mulleres, viúvas, propietarias das súas vivendas; 1 matrimonio de máis de 70 años e 1 parella nova. Os outros 5 pisos están alugados e o último está baleiro.
Aínda que estas persoas non lograban poñerse de acordo, ao final decatáronse de que lles interesaba rehabilitar: pasaban moito frío e había humidades nos cuartos.
As axudas foron fundamentais, pero tamén as desgravacións fiscais. Algunhas persoas tiñan medo de non poder afrontar os pagos coa súa pensión, pero coas axudas a fogares en situación de vulnerabilidade lograron cubrir o 100 % do custo.
A comunidade contratou a unha administradora de fincas, Marta, e a un arquitecto, Luis, para xestionar toda a obra e solicitar as axudas. Para atopar o seu profesional de confianza, preguntaron no Colexio Oficial de Arquitectos.
Luis (arquitecto): «Despois de visitar o edificio para analizar os problemas que había, fixen un primeiro diagnóstico visual. Transmitinlles que se podía mellorar e expliqueilles as axudas dispoñibles. Tras realizar o Libro do Edificio Existente para coñecer o potencial de mellora da finca, presentei unha proposta de posibles actuacións. Despois de analizar os certificados de eficiencia enerxética, recomendei illar as fachadas polo exterior, a cuberta e cambiar as ventás. Con esta mellora de eficiencia enerxética (reducir o consumo un 61%), puideron solicitar axudas do Programa 3 de edificios e beneficiarse de deducións fiscais. Todas estas actuacións, incluso os meus honorarios e os gastos de toda a xestión realizada, eran subvencionables».
Custo da reforma
CUSTO
(IVE INCLUÍDO)
Libro do Edificio Existente
1.950 €
Proxecto
13.310 €
Dirección de Obra
10.890 €
Xestións administrativas e solicitude de axudas
1.815 €
Custo das obras
250.800 €
SUBTOTAL
278.765 €
Licenza (non se subvenciona e non ten IVE)
9.120 €
TOTAL (custos + licenza)
287.885 €
Resumo de axudas e deducións
GASTOS TOTAIS EDIFICIO (con licenza)
287.885 €
Subvención
184.500 €
Desgravación fiscal
56.559 €
A comunidade só pagará
46.826 €
Polo tanto, cada vivenda SÓ PAGARÁ
4.682,6 €
TOTAL AYUDAS
241.059 €
¡84% del coste!
De 28.788,5 € cada veciño/a

só pagará 4.682,6 €!

Ademais, hai dúas propietarias que poden solicitar axudas do 100% por atoparse en situación de vulnerabilidade.
Ao final, o piso baleiro logrouse alugar e todas as vivendas subiron de valor. Págase menos de calefacción e estase mellor na casa.
Descarga aquí o documento completo

QUE PODO MELLORAR

Estas son algunhas das actuacións que podes realizar na comunidade de veciños:

 • Envolvente (cuberta, fachada, ventás)
 • Illamento térmico
 • Vivenda intelixente (domótica)
 • Climatización
 • Optimización da auga/luz
 • Renaturalización
 • Placas solares
 • Accesibilidade

QUEN TE PODE ACOMPAÑAR

Podes contar cun arquitecto ou unha arquitecta para realizar a rehabilitación e conseguir o mellor resultado en cada actuación. Ademais, pódete asesorar, axudar e acompañar para informar ao conxunto da comunidade veciñal sobre os seguintes aspectos:
Posibles actuacións a realizar e os seus beneficios:
 • Acompañamento e asesoramento
 • Redacción do Libro do Edificio Existente (LEE)* ou similar, que permitirá coñecer en profundidade o estado do edificio e planificar as actuacións e posibles subvencións.
 • Redacción do proxecto
 • Dirección de obra
 • Xestión das axudas dispoñibles
**Tanto o LEE como o proxecto poden ter subvención.
Así mesmo, lembra que tes ao teu dispor a Oficina de Apoio á Rehabilitación do Colexio Oficial de Arquitectos da túa cidade, onde che prestarán as seguintes axudas:
 • Información sobre axudas públicas e deducións para as reformas.
 • Información sobre os pasos a seguir nun proceso de rehabilitación.
 • Asesoramento sobre os trámites a realizar.
 • Acceso aos profesionais.