CSCAE – LA MEJOR VERSIÓN

ZURE ERAIKINAREN BERTSIORIK ONENA

Birgaitze egoki bat eraikin eroso batean bizitzeko bidea da, gustura sentiaraziko zaituena.
Baina eraikin bakoitza bakarra da. Horregatik, garrantzitsuena da konfiantzazko profesional batekin lan egitea. Lehenik eta behin, higiezinaren beharren diagnostiko zehatza egingo du, eta eraikinaren hobekuntza-potentzial osoa identifikatuko du, eta hori guztia faseka exekuta daitekeen birgaitze-proiektu integral batekin. Horrela, baliabideak optimizatuko dituzu, eta esku-hartze bakoitzaren onurak iraunkorrak izango dira.
Aldez aurreko azterketa egin ondoren, faseka joka daiteke. Lehenik eta behin, eraginkorrena da berokuntza- eta hozte-premia murriztea, etxeen barrualdea tenperatura egokian mantentzeko. Horretarako, funtsezkoa da fatxada isolatzetik hastea –ahal bada, kanpotik–, eta leihoak hobetzea. Horrela, erosotasun handiagoa lortzen da, energia-kontsumoa murriztuz.
Isolamendua egin ondoren, instalazioen efizientzia hobetzeko unea da, aparatuak eta aparatuen funtzionamendua modernizatuz eta energia berriztagarriak instalatuz (eguzki-plakak, aerotermia, etab.).

ERABERRITZEKO ARRAZOIAK

Zure eraikina birgaitzeko arrazoi asko daude:

ENERGIAREN KOSTUA

Berokuntzaren kuota altua da, eta erkidegoak funtzionamendu-orduak murriztea erabaki du aurreztu ahal izateko.

EROSOTASUNAREN GALERA

Ez dago etxebizitzak berotzeko/hozteko modurik.

OSASUN-ARAZOAK

Aireztapen txarrak, hezetasunak eta isolamendu eskasek eragindakoak.

IRISGARRITASUNIK EZA

Ez dago igogailurik.
Eskailerak estuak dira.
Ez dago gurpil-aulkietarako sarbiderik.

DERRAMAK / GASTUAK

Etengabeko derramak eraikina konpontzeko.
Iragazketak teilatuan. Fatxada hondatua.
Hezetasunak trastelekuetan.

GAINDITU GABEKO EITAK

EIT gainditu behar da, eta arazo teknikoak konpondu behar dira.
Pitzadurak daude paretetan.

SEGURTASUNA

Kaltetutako eremuak, segurtasun edo argi gutxikoak (ataria, eskailerak eta trastelekuak).

INGURUMENA

Energia-kontsumo handia eta CO2 isuri handiak (gasolio-galdara dago oraindik ere).
Eraikina ez da jasangarria, ez efizientea.

JABETZAREN BALIOA

Instalazio zaharrak.
Etxebizitzak alokatzeko zailtasunak, berokuntzaren kostuagatik edo igogailurik ez dagoelako.
Eremu komunak eta instalazioak konpontzeko diru-falta.

ONURAK

Hauek dira onura nagusiak bizilagun-erkidegoa birgaitzen baduzu:

OSASUN HOBEA

JASANGARRITASUN- ETA AUTOSUFIZIENTZIA-MAILA HANDIAGOA

INBERTSIOAREN ITZULKETA

EROSOTASUN HANDIAGOA

ENERGIA-EFIZIENTZIA

JABETZAREN BALIO HANDIAGOA

Eraikinak kontsumo-makina handiak dira, eta ez oso efizienteak
Isolamendua hobetzeak edo energia-iturri fosilak aldatzeak CO2 isuriak eta lotutako gastuak murrizten dituzte

ADIBIDE PRAKTIKOA

ETXEBIZITZA-ERAIKIN BAT ERABERRITZEA:
KOSTUAK ETA LORTUTAKO LAGUNTZAK

1972ko 10 etxebizitzako eraikin batean, etxebizitza batzuk jabetzan dituzte, eta beste batzuk, berriz, alokatuta. 2 emakume daude, alargunak, etxebizitzen jabeak; 70 urte baino gehiagoko bikote ezkondu bat eta bikote gazte bat. Beste 5 pisuak alokatuta daude, eta azkena hutsik dago.
Bizilagunek ados jartzea lortzen ez zuten arren, azkenean konturatu ziren birgaitzea interesatzen zitzaiela: hotz handia izaten zuten, eta hezetasunak zituzten logeletan.
Laguntzak funtsezkoak izan ziren, baina baita zerga-arintzeak ere. Bizilagun batzuek beldurra zuten beren pentsioarekin ordainketei ezin aurre egin ahal izateko, baina zaurgarritasun-egoeran zeuden etxeentzako laguntzek kostuaren % 100 estaltzea lortu zuten.
Erkidegoak finka-administratzaile bat (Marta) eta arkitekto bat (Luis) kontratatu zituen, obra osoa kudeatzeko eta laguntzak eskatzeko. Konfiantzazko profesional bat aurkitzeko, Arkitektoen Elkargo Ofizialean galdetu zuten.
Luis (arkitektoa): “Eraikina lehendik zeuden arazoak aztertzeko bisitatu ondoren, lehen ikusizko diagnostikoa egin nuen. Hobetu zitekeela esan nien, eta laguntzak azaldu nizkien. Lehendikako eraikinaren liburua egin ondoren finkaren hobekuntza-potentziala ezagutzeko, jarduketa posibleen proposamen bat aurkeztu nuen. Energia-efizientziaren ziurtagiriak aztertu ondoren, fatxadak kanpoaldetik eta estalkitik isolatzeko eta leihoak aldatzeko gomendatu nuen. Energia-efizientziaren hobekuntza horrekin (kontsumoa % 61 murriztea), eraikinen 3. programarako laguntzak eskatu ahal izan zituzten, eta zerga-kenkariak eskuratu. Jarduketa horiek guztiak –nire ordainsariak eta egindako kudeaketa osoaren gastuak barne– diruz laguntzeko modukoak ziren”.
Eraberritzearen kostua
KOSTUA
(BEZ BARNE)
Lehendikako eraikinaren liburua
1.950 €
Proiektua
13.310 €
Obra-zuzendaritza
10.890 €
Administrazio-kudeaketak eta laguntza-eskaerak
1.815 €
Obren kostua
250.800 €
SUBTOTALA
278.765 €
Lizentzia (ez da diruz laguntzen, eta ez dauka BEZik)
9.120 €
GUZTIRA (kostuak + lizentzia)
287.885 €
Laguntzen eta kenkarien laburpena
ERAIKINAREN GASTUAK GUZTIRA (lizentziarekin)
287.885 €
Dirulaguntza
184.500 €
Zerga-arintzea
56.559 €
Erkidegoak hau bakarrik ordainduko du
46.826 €
Beraz, etxebizitza bakoitzak HAU BAKARRIK ORDAINDUKO DU
4.682,6 €
LAGUNTZAK GUZTIRA
241.059 €
Kostuaren % 84!
28.788,5 eurotik bizilagun bakoitzak

4.682,6 euro baino ez ditu ordainduko!

Gainera, bi jabek % 100eko laguntzak eska ditzakete, zaurgarritasun-egoeran daudelako.
Azkenean, hutsik zegoen pisua alokatzea lortu da, eta etxebizitza guztien balioa igo egin da. Gutxiago ordaintzen da berokuntzan, eta hobeto egoten da etxeetan.
Deskargatu hemen dokumentu osoa

ZER HOBETU DEZAKET?

Hauek dira bizilagunen erkidegoan egin ditzakezun jarduketetako batzuk:

 • Inguratzailea (estalkia, fatxada, leihoak)
 • Isolamendu termikoa
 • Etxebizitza adimenduna (domotika)
 • Klimatizazioa
 • Uraren/argiaren optimizazioa
 • Birnaturalizazioa
 • Eguzki-plakak
 • Irisgarritasuna

NORK LAGUN DIEZAZUKE?

Arkitekto batekin lan egin dezakezu birgaitzea egiteko eta jarduketa bakoitzean emaitzarik onena lortzeko. Gainera, aholkua eta laguntza eman diezazkizuke bizilagun-erkidego osoari honako alderdi hauei buruzko informazioa emateko:
Egin beharreko jarduketa posibleak eta haien onurak:
 • Laguntza eta aholkularitza
 • Lehendikako eraikinaren liburua edo antzekoa idaztea, eraikinaren egoera sakontasunez ezagutzeko eta jarduketak eta dirulaguntza posibleak planifikatzeko.
 • Proiektuaren idazketa
 • Obra-zuzendaritza
 • Laguntza erabilgarrien kudeaketa
* Bai Lehendikako eraikinaren liburuak eta bai proiektuak dirulaguntza jaso dezakete.
Era berean, gogoan izan eskura duzula zure hiriko Arkitektoen Elkargo Ofizialeko Birgaitze Aholkularitzako Bulegoa. Bertan, laguntza hauek emango dizkizute:
 • Eraberritzeetarako laguntza publikoei eta kenkariei buruzko informazioa.
 • Birgaitze-prozesuan jarraitu beharreko urratsei buruzko informazioa.
 • Egin beharreko izapideei buruzko aholkularitza.
 • Profesionalekiko kontaktua.